Duurzaamheid

Duurzaamheid is, zeker bij bedrijven die met kunststof werken, het meest besproken thema binnen MVO. Dat is begrijpelijk, want binnen deze industrie wordt nog relatief veel met fossiele grondstoffen gewerkt. Dit heeft invloed op het milieu en onze volgende generaties.

Daarom hebben duurzaamheid en milieubescherming topprioriteit in onze bedrijfsvoering. Met een gerichte aanpak, maar vooral de gezamenlijke motivatie, creëren we impact en pakken we duurzaamheid bij de bron aan. Dit doen we aan de hand van vier hoofddoelen:

1. Verduurzaming van energiebronnen

Het gebruik van duurzame energie is een belangrijk onderdeel in het verduurzamen van Wicro. We investeren continu in energiebesparende maatregelen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Zo liggen onze daken vol met zonnepanelen en werken we samen met energieleveranciers om groene energie-opties optimaal te benutten.

Blue Dots

2. Vermindering van het energieverbruik

Eén van onze hoofddoelen is het energieverbruik binnen 5 jaar met ten minste 10% te verlagen. We voeren structureel energie-audits uit, om inzicht te krijgen in het energieverbruik en dit gericht aan te kunnen pakken. Oude machines en apparatuur vervangen we door nieuwe en energiezuinigere varianten. We gebruiken restwarmte uit (industriële) processen en kiezen voor LED verlichting met bewegingssensoren. Daarnaast creëren we bewustwording bij collega’s en stimuleren we het aandragen van ideeën omtrent energiebesparing en -opwekking.

Blue Dots

3. Hergebruik van eigen afval (zero waste)

Kunststof afval

We sorteren onze eigen kunststof opstart en productie uitval, zodat dit wordt vermalen en weer ingezet kan worden in onze eigen productie. De resterende afkeurproducten, die niet meer ingezet kunnen worden, worden verwerkt door partners. Zo maakt De Paauw Sustainable Resources nieuwe grondstoffen van onze afkeurproducten.

Overig afval

Door al het overige afval goed te scheiden, maken we onderscheid in wat we wel of niet kunnen hergebruiken. Zo verzamelen wij al het karton in een speciale perscontainer, die door Peeters Recycling wordt opgehaald en verwerkt tot grondstof voor nieuw karton. Op deze manier maken we de cirkel rond en zorgen wij – samen met onze partners – ‘for a new use of used materials’.

4. Verhogen aandeel gerecyclede en/of bio grondstoffen

Het verhogen van het aandeel gerecyclede en/of bio grondstoffen is bij Wicro een belangrijke stap in het verminderen van de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen. We beoordelen grondstoffen nauwkeurig en moedigen klanten aan om te kiezen voor gerecyclede en/of bio grondstoffen. Ook zijn we continu op zoek naar nationale en internationale leveranciers die ons kunnen voorzien in deze grondstoffen. Het doel dat we voor komende vijf haar hebben gesteld: verhoging van het aandeel gerecyclede en/of bio grondstoffen met ten minste 25%.

Blue Dots

Samen naar een betere wereld?

Het werken aan een betere wereld doen we niet alleen, dit doen we met z’n allen. Pas als we samen de schouders eronder zetten, kunnen we impact creëren. Ben jij de klant, leverancier of partner die duurzaamheid ook als topprioriteit ziet en hier dezelfde motivatie voor voelt?
Banner highlight blob Marcel Wicro

Marcel van Spijk

Projectmanager