top-title meerwaarde

Meerwaarde van Wicro Plastics BV

Door middel van gerichte, innovatieve engineering en passende projectbegeleiding zijn wij in staat u van meet af aan te adviseren over optimalisaties met betrekking tot product- en matrijskosten, maakbaarheid en productietechnieken die passen bij uw project. Daarnaast denken wij graag met u mee over logistieke concepten en voorraadmogelijkheden zoals Kanban die JIT-leveringen mogelijk maken.

Hierdoor zijn we in staat om kwalitatief hoogwaardige producten te leveren en onze kosten op gecontroleerde wijze laag te houden.

Kosten
Een strikte kostenbeheersing zorgt ervoor dat wij voorop lopen in onze branche.

Wij investeren in:

  • Toepassing van 5S- en Lean Manufacturingtechnieken
  • Toepassng van een Balanced-Score-Card managementsysteem
  • Eigen productiematrijzen uit China

Kwaliteit
Wij hebben kwaliteit ver doorgevoerd in onze organisatie, ondermeer door te werken volgens verschillende gecertificeerde managementsystemen. Hiermee borgen wij dat we continu verbeteren op alle aspecten.

Wicro volgt onderstaande normen:

  • Kwaliteitsmanagementsysteem NEN en ISO 9001-2008 (gecertificeerd)
    BSI-Assurance-Mark-ISO-9001-KEYB

                              QSC 773

  • Milieumanagementsysteem NEN en ISO 14001-2004
  • Leverancier van totaaloplossingen op TS 16949-niveau.

Wicro-spuitgieten   Wicro-assemblage   Wicro-matrijzen   Wicro-natlakken